เลือกเพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณรักให้กับคนที่คุณรักด้วย “ตู้เย็น 2 ประตู”

ตู้เย็นเปรียบเสมือนแหล่งอาหารของบ้านที่ทุกคนต้องเปิดใช้กันทุกวัน เรียกว่าเป็นของที่ทุกบ้านต้องมีไปโดยปริยาย ซึ่งหากจะพูดไปแล้วการที่หนึ่งครอบครัวมีตู้เย็นไว้ในบ้านนั้น ช่วยให้การดำเนินชีวิตของสมาชิกทุกคนดีขึ้น