MOVE HABIT เครื่องมือแก้อาการออฟฟิศซินโดรมฉบับจิ๋ว

move habit โครงการศึกษาพฤติกรรมและกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวันของผู้ทำงานประจำสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้อาการออฟฟิศซินโดรม

keyboard_arrow_up