HOUSE FRAME “บ้านกรอบรูป”

บ้านหลังเล็กเต็มไปด้วยความอบอุ่นของพื้นที่สีเขียว สร้างสรรค์ง่ายๆ จากกรอบรูปหลากหลายขนาด แค่ประกบ ติด ยึดให้เป็นเฟรมหลังใหม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ