THE BUTCHER’S DAUGHTER คาเฟ่เพื่อสุขภาพ ส่วนผสมของความเป็นชายหนุ่มและหญิงสาว

THE BUTCHER’S DAUGHTER คาเฟ่เพื่อสุขภาพที่มีเอกลักษณ์จากเมนูแสนอร่อยที่ดีต่อสุขภาพ โดยยึดหลักของการออกแบบร้าน “a blend of feminine and masculine energy”