[ DIY ] ไม้แขวนเสื้อ ให้กลายเป็นของใช้สารพัดประโยชน์

อุปกรณ์ที่มีอยู่ทุกบ้านคือ ไม้แขวนเสื้อ นั่นเอง ไม่น่าเชื่อว่าไม้แขวนเสื้อจะนำมาใช้แขวนสิ่งของต่างๆ และยังทำให้บ้านหรือห้องของเรามีระเบียบและน่าอยู่ยิ่งขึ้น