Mini Flower Pot Arrangement

แม้ว่าจะมีพื้นที่อาศัยอยู่อย่างจำกัด แต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับการสร้างสวนดอกไม้ขนาดมินิไว้ในห้อง บนโต๊ะ
หรือริมระเบียง ลองเริ่มจากปลูกเล็กๆ ในกระถาง เท่านี้ก็สร้างความสดชื่นให้กับคุณได้ทุกๆ วัน