KITE อาร์มแชร์ที่ NENDO ออกแบบมาเพื่อผู้อยากนั่งสบายแต่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด

Kite อาร์มแชร์จากแบรนด์ STELLAR WORKS คอลเล็กชั่นล่าสุดในปี 2020 ที่ nendo ออกแบบมาเพื่อผู้ที่อยากนั่งสบายแต่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด