KERRY HILL สถาปนิกหัวใจเอเชีย ผู้เชื่อมโยงสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน  

Kerry Hill (เคอร์รี่ ฮิลล์) คือสถาปนิกผู้เป็นต้นแบบของการออกแบบสไตล์ Modern Tropical ในช่วงยุคหลัง เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบที่เชื่อมโยงเรื่องราวของสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ในพื้นที่นั้น ๆ ผ่านการออกแบบที่ใช้ฟอร์มและเส้นสายเรียบง่าย เน้นการเลือกใช้วัสดุและมีดีเทลการออกแบบสุดพิถีพิถัน ฯลฯ สะท้อนความงามของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modernism) ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น ( Tropical Architecture)