JUNYA ISHIGAMI สถาปนิกญี่ปุ่นรุ่นใหม่ผู้หลอมสถาปัตยกรรม ที่ว่าง และภูมิทัศน์รวมกันเป็นหนึ่ง

เรื่องราวของ Junya Ishigami สถาปนิกดาวรุ่งชาวญี่ปุ่น ผู้ได้รับเกียรติให้รับหน้าที่ออกแบบ Serpentine Pavilion เป็นคนที่ 19