ลิ้นมังกรแคระ โกลเด้น ฮานิอายกรีน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria trifasciata hort. ex Prain cv. Golden Hahnii Green วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 15 – 20 เซนติเมตร ใบ: แบนสั้น ออกเวียนสลับกว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 20 – 30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบห่องุ้มเล็กน้อย คล้ายกับ S. trifasciata cv. Golden Hahnii แต่ขอบใบมีสีเขียวเข้ม และมีลายสีเขียวเทาชัดเจนกว่า ดอก: ช่อดอกไม่ปรากฏ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน […]