Coffee Craftsman x Yarden คาเฟ่ร่วมสมัยในบ้านไม้โบราณ

หนีความวุ่นวายไปพักจิบกาแฟที่ coffee craftsman x yarden คาเฟ่บรรยากาศน่าหลงใหลในบ้านไม้โบราณสมัยรัชกาลที่ 6 @ Yarden Yenakart