หงอนไก่ไทย

 ดอกด้าย/พอคอที/หงอนไก่ตง/หงอนไก่ฟ้า/Wild Cockcomb ชื่อวิทยาศาสตร์: Celosia argentea L. วงศ์: Amarathaceae ประเภท:  ไม้ล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช ความสูง: 60-150 เซนติเมตร ลำต้น: ไม่มีขน สีเขียวถึงม่วงแดง มีร่องตามยาว แตกกิ่งก้านตั้งตรงขึ้น    ใบ: รูปใบหอกแคบยาว ขนาด 1-5 x 5-12 เซนติเมตร    ดอก: ช่อดอกเป็นแท่งกลม ตั้งตรงขึ้น ยาว 5-15 เซนติเมตร ดอกย่อยอยู่ติดกับแกนช่อดอกหนาแน่น ส่วนปลายกลีบสีชมพูม่วงหรือม่วงแดง ออกดอกฤดูหนาว-ฤดูร้อน ผล: โคนสีขาว เมล็ดกลมแบน สีดำมัน ขั้วด้านหนึ่งบุ๋มลง อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ:  พบตามริมทาง ชายน้ำ […]