DIY: โคมไฟกรงนก

บ้านหลังเล็กๆ ของเจ้านกน้อย ดัดแปลงเป็นโคมไฟสไตล์วินเทจ แต่งแต้มดอกไม้นานาพันธ์สร้างสีสันใหม่ให้กับบ้านได้ค่ะ