BIT STUDIO สถาปัตยกรรมบิดเบือนที่ว่าง

ทิศทางสตูดิโอ ออก แบบออฟฟิศ บริษัท Bit Studio ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บิดเบือนที่ว่าง” บิดเบือนมุมมองของพื้นที่เดิม ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของสเปซหรือแม้แต่วัสดุที่เลือกใช้