JOSH HOTEL เติมเต็มการใช้ชีวิตที่ไลฟ์สไตล์โฮเทลย่านอารีย์

รีโนเวตโรงแรม ย่านอารีย์ให้กลายเป็นโรงงแรมไลฟ์สไตล์ที่รวมเอาฟังก์ชันที่พัก ร้านอาหาร ร้านรีเทลต่างๆ รวมไปถึงห้องฉายภาพยนตร์