BANGKOK OBJECTS นิทรรศการสะท้อนความเป็นกรุงเทพฯ ผ่านการ REDESIGN สิ่งของใกล้ตัว

นิทรรศการ Bangkok Object โดยกลุ่มนักออกแบบ DesignPLANT นำ Object ใกล้ตัวที่หลายคนมองเห็นแต่มองข้ามไป กลับมานำเสนอแง่มุมของกรุงเทพฯผ่านการ Redesign โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบ