Paper Terrarium สวนกระดาษในขวดแก้ว

โลกสีเขียวใบเล็กแปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ให้เหล่าสัตว์น้อย-ใหญ่เข้ามาวิ่งเล่นราวกับว่าสตาฟความสวยงามไว้ในขวดโหลแก้ว ที่สามารถมอบให้เป็นของขวัญหรือนำมาแต่งมุมเล็กๆ ในบ้านให้น่ารักน่าหลงใหล