หน้าวัวใบเพนตาฟิลลัม

 หน้าวัวใบแฉก ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: ลำต้นกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 เซนติเมตร ลำต้นทอดเลื้อย ใบ:ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 5 ใบย่อย รูปใบหอกกลับถึงรูปไข่ กว้าง 5 – 9 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบ มีร่องเล็ก ๆ ตามแนวเส้นใบ ก้านใบกลมยาว 30 – 35 เซนติเมตร ก้านใบย่อยยาว 1 – 1.5 เซนติเมตร ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอกถึงรูปไข่ กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาว 14 – 15 เซนติเมตร […]