การะเกดหนู

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pandanus pygmaeus Thouars วงศ์: Pandanaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 30 – 60 เซนติเมตร ทรงพุ่ม: 30-50 เซนติเมตร ลำต้น: แตกกอ มีรากค้ำยันที่โคนต้น ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับแน่น รูปแถบแคบยาว ปลายใบแหลม ยาว 30 – 50 เซนติเมตร โคนใบแผ่เป็นกาบ ขอบใบและเส้นกลางใบมีหนามแหลม ด้านใต้ใบมีหนามเล็กๆ เรียงกันแน่น ดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกเล็ก ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก ดอกเพศผู้เป็นช่อสั้น ๆ กาบหุ้มสีนวล ดอกเพศเมียเป็นช่อตั้งตรง 4 – 6 ดอก กาบเป็นรูปท้องเรือ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: มาก ขยายพันธุ์: แยกหน่อ […]