หญ้ามาเลเซีย

Tropical Carpet ชื่อวิทยาศาสตร์: Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 4 – 30 เซนติเมตร ลำต้น: ทอดเลื้อย ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน กว้าง 0.8 – 1 เซนติเมตร ยาว 3 – 7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็นคลื่น สีเขียวเข้ม ดอก: เป็นช่อเชิงลด อัตราการเจริญเติบโต: เร็วแผ่ขยายปกคลุมพื้นดินได้ดี ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์หรือดินร่วนปนทราย แสงแดด: ครึ่งวันเช้าถึงร่มรำไร น้ำ: มาก ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: ใบอ่อนนุ่มสวยงาม ดูแลรักษาง่ายทนต่อโรคและแมลงได้ดี

เศรษฐีเรือนใน

Spider Ivy/Spider Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq. ‘Vittatum’ วงศ์:Asparagaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 25 – 30 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นเหง้าสั้นๆ มีรากสะสมอาหารเป็นตุ้มสีขาวอวบน้ำ ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปแถบยาวแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1 – 2เซนติเมตร ยาว 15 – 28 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน มีแถบด่างสีขาวครีมกลางใบ ดอก:ออกเป็นช่อกระจะ ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว สามารถเจริญเป็นไหลและเติบโตต่อไปได้ ผล: ไม่ติดผล อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน:ดินร่วนปนทราย แสงแดด:ครึ่งวันเช้าถึงรำไร น้ำ:ปานกลาง ขยายพันธุ์:แยกกอและปักชำไหล การใช้งานและอื่นๆ: ถ้าอากาศแห้งปลายใบจะไหม้ ควรรดน้ำเป็นละอองฝอยบ่อยๆ