สนแผงแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaecyparis pisifera (Sieb.&Zucc.) Endl.’Graciosa’ วงศ์: Cupressaceae ประเภท: ไม้ต้น อายุหลายปี ความสูง: 1 เมตร ลักษณะทั่วไป: เป็นพันธุ์แคระ ทรงพุ่มกลมรี ใบแน่นทึบ ใบ: เป็นแผงแบนๆ แผ่ออกกเป็นรูปพัด ซ้อนเกยกันเป็นชั้นๆ สีเขียวเข้ม ปลายกิ่งสีเขียวอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกในกระถางตั้งประดับบ้าน หรือปลูกในมุมสวน