ดัสตี้มิลเลอร์

Dusty Miller ชื่อวิทยาศาสตร์: Senecio cineraria DC. ‘Dusty Miller’ วงศ์: Asteraceae ประเภท: ไม้พุ่ม ความสูง: 40 – 60 เซนติเมตร ลำต้น: ทุกส่วนมีขนสีขาวปกคลุม แตกกิ่งก้านจากโคนต้นเป็นพุ่มแน่น ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมรูปใบหอกถึงรูปไข่ กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร สีเขียวเทา ขอบใบหยักซี่ฟันหรือหยักลึกแบบขนนก ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด สีเหลือง ผล: ผลแห้ง ปลายผลมีแพปพัส (pappus) ช่วยกระจายพันธุ์ อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย แสงแดด: เต็มวัน ถ้าได้รับแสงแดดมากใบจะมีสีเทาเงินมากขึ้น น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง […]