ปีบฝรั่ง

แสนประสะ/Star of Bethlehem ชื่อวิทยาศาสตร์ Hippobroma longiflora (L.) G.Don วงศ์: Campanulaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 15 – 25 เซนติเมตร ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรอบต้น รูปขอบขนานแกมรูปรียาว กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบจักซี่ฟัน สีเขียวเข้ม ดอก: ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายกิ่ง โคนกลีบเป็นหลอดเล็ก สีเขียวอ่อน ปลายแยกเป็น 5 แฉกเรียวยาว สีขาว ออกดอกในฤดูฝน ผล: คล้ายรูปกระสวย เมื่อแก่โป่งออกและแตกออก ภายในมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ […]

สังกรณีใบมัน/Fire-cracker flower

ชื่อวิทยาศาสตร์ Crossandra infundibuliformis Merr. วงศ์ ACANTHACEAE ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง ความสูง: 0.5-0.8ม. ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักเป็นคลื่น ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบย่นตามแนวเส้นใบ ดอก: ดอกสีส้มอ่อน ออกเป็นช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. ออกดอกตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: เติบโตปานกลาง ดิน: ดินร่วนปนทราย น้ำ: ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดด: แสงแดดครึ่งวัน การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง การใช้งาน: นิยมปลูกประดับสวน