ปาล์มไพลิน

Metallic Palm/ Silver Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaedorea metallica Cook ex H.E.Moore ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 3 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.6 – 1 เซนติเมตร ใบ: ใบเดี่ยวรูปหางปลา ทางใบยาว 30 เซนติเมตร แผ่นใบหนาแข็ง มีสีเขียวเข้มและมันวาวคล้ายโลหะขัดมัน ช่อดอก: ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ออกที่ซอกกาบใบ ผล: กลมรี ขนาด 1 เซนติเมตร เมื่อสุกสีดำ ก้านช่อผลสีส้ม ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 4 […]