“9 เส้นทางตามรอยพระบาท” โครงการในพระราชดำริ ใกล้เมืองกรุง

ตามไปชม โครงการในพระราชดำริ ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก และทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา