แสนสุขโฮมคาเฟ่ คาเฟ่แสนอบอุ่นละมุนละไม

แสนสุขโฮมคาเฟ่ คาเฟ่แสนอบอุ่นละมุนละไมที่ตั้งอยู่ในตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี ที่เริ่มทำส่วนคาเฟ่เพราะอยากนำผลผลิตที่ได้จากสวนของชุมชนมาแปรรูปออกสู่ตลาด