ปีบฝรั่ง

แสนประสะ/Star of Bethlehem ชื่อวิทยาศาสตร์ Hippobroma longiflora (L.) G.Don วงศ์: Campanulaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 15 – 25 เซนติเมตร ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรอบต้น รูปขอบขนานแกมรูปรียาว กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบจักซี่ฟัน สีเขียวเข้ม ดอก: ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายกิ่ง โคนกลีบเป็นหลอดเล็ก สีเขียวอ่อน ปลายแยกเป็น 5 แฉกเรียวยาว สีขาว ออกดอกในฤดูฝน ผล: คล้ายรูปกระสวย เมื่อแก่โป่งออกและแตกออก ภายในมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ […]