แก้วมือไว

กะแทวแดง/หนามกะแทง ชื่อวิทยาศาสตร์: Pterolobium integrum Craib. วงศ์: Fabaceae ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ลำต้น: มักเลื้อยพาดเรือนยอดไม้ใหญ่ ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามงองุ้ม ใบ: ประกอบขนนก 2 ชั้น ใบย่อยรูปรีแกมขอบขนาน ปลายมน โคนเบี้ยว ดอก: ออกเป็นช่อแยกแขนงตามปลายยอด ดอกสีขาวอมชมพู ขนาดเล็กมี 5 กลีบ ออกดอกเดือนเมษายน-กรกฎาคม ผล: เป็นฝัก สีแดงอมชมพู มีปีก ขอบปีกบิดเป็นคลื่น อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ขึ้นตามป่าเบญจพรรณที่ความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร มีหลายชนิดที่มีลักษณะฝักคล้ายกันคือ แก้วตาไว (P.macropterum) หนามงาย (P.micranthum)