หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่ง

          “โลกใบนี้อาจแบ่งได้เป็นสองส่วน หนึ่ง คือ โลกที่อยู่ภายในจิตใจ ซึ่งมีตัวเราเป็นผู้ควบคุม สอง คือ โลกที่อยู่รอบๆ ตัวเรา บางครั้งเราก็ไม่สามารถควบคุมโลกรอบๆ ตัวได้ แต่เราเลือกที่จะหาจุดซ้อนทับระหว่างโลกทั้งสองใบนี้ได้”            หากเปรียบกับบ้านหลังนี้ งานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในก็เป็นดั่งโลกภายใน ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรมก็เป็นดั่งโลกภายนอก เมื่อโลกสองใบพบพื้นที่ที่พอดีกันก็เกิดเป็นบ้านสวยที่น่าอยู่           หากมองเผินๆ บ้านสบายหลังนี้อาจเป็นเพียงบ้านสวยที่ดูลงตัวหลังหนึ่งแต่สิบปากว่าคงไม่เท่าตาเห็นและกายได้สัมผัส เพราะเมื่อก้าวเข้ามาภายในบ้าน ก็รู้สึกได้ถึงความน่าอยู่และโปร่งโล่ง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่บ้านพักอาศัยทุกหลังควรมี           บ้านกลางกรุงเทพมหานครหลังนี้เป็นของ คุณรัติยา โชติธรรมรัตน์ จุดเริ่มต้นของการทำบ้านเริ่มจากการพูดคุยกับสถาปนิก คุณธนสิทธิ์ เนศนิตย์ โดยบอกความต้องการไปว่า อยากได้บ้านที่โปร่ง สามารถมองออกไปเห็นภายนอกได้มากที่สุด สถาปนิกจึงวางอาคารเป็นรูปตัวแอล (L) และสร้างคอร์ตกลางบ้านที่สามารถเปิดมุมมองได้ตลอดเวลา ภายในบ้านก็มีระยะจากพื้นถึงฝ้าสูง 3 เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับมาตรฐานทั่วไปที่จะสร้างที่ 2.70 เมตร รวมทั้งการแยกเสากลมลอยออกมาจากตัวบ้าน […]