Decoupage Antique Window แปลงร่างบานหน้าต่างเก่าเป็นโต๊ะเดคูพาจ

บานหน้าต่างผุพังอย่าเพิ่งทิ้ง แปลงโฉมใหม่ให้กลายเป็นโต๊ะลวดลายน่ารักด้วยการทำเดคูพาจ สำหรับเป็นโต๊ะนั่งทำงานหรือจิบชายามบ่ายก็ได้ค่ะ