HYPOTHESIS ผู้ไม่หยุดคิดหยุดสร้างสมมติฐานใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยงานออกแบบ

เยี่ยม Factor!a โกดังหลังเก่าชีวิตใหม่ที่เป็นดั่งบ้านหลังใหญ่ของ Hypothesis ในโครงการ Warehouse 26 คุยกับ มนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา และเจษฎา เตลัมพุสุทธิ์ ผู้ไม่หยุดคิดหยุดสร้างสมมติฐานใหม่ ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยงานออกแบบ