เครื่องทำน้ำร้อน-เครื่องทำน้ำอุ่น ต่างกันอย่างไร

เครื่องทำน้ำอุ่น และ เครื่องทำน้ำร้อน เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกใช้แบบไหนดีให้เหมาะกับการใช้งาน