วัสดุยาแนวมีกี่แบบ แต่ละแบบใช้งานต่างกันอย่างไร

วัสดุยาแนว ในท้องตลาดมีให้เลือกใช้หลายประเภท ไปดูกันว่าแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและวัสดุตกแต่ง