CONSCIOUS DESIGN ออกแบบด้วยจิตสำนึก

เราจะขอพาทุกท่านทำความรู้จักความหมายของ Conscious Design หรือ การออกแบบด้วยจิตสำนึกให้มากขึ้น โดยผ่านงานโปรดักต์ดีไซน์ ทั้ง 5 ชิ้น ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้