มณเฑียรทอง

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Torenia hirsutissima Bonati วงศ์: Scrophulariaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช ความสูง: 30 เซนติเมตร ลำต้น: เขียว กิ่งก้านอ่อน มีขนทั่วไป ใบ: ออกตรงข้าม รูปไข่แคบถึงขอบขนาน ปลายแหลม ขอบจักฟันเลื่อย ขนาด 1-2 x 1-4 เซนติเมตร ใบบนๆ ไม่มีก้านใบ ดอก: ออกดอกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปถ้วย สีเขียว ด้านนอกมีสันตามยาว ดอกรูปแตร ยาว 3-4 เซนติเมตร สีเหลืองสด ปลายแยก 5 แฉก กลม ออกดอกปลายฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว ผล: รูปขอบขนานแคบ ยาว 1 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: […]