เคล็ดลับในการ หุงข้าว ให้ออกมานุ่มอร่อย ไม่บูดเร็ว

การซาวข้าว,เติมน้ำและกดหุงตามปกตินั้นเป็นขั้นตอนง่ายๆที่ทุกบ้านใช้กันเป็นประจำแต่การ หุงข้าว ให้ออกมาอร่อยนุ่มนั้นมีเคล็ดลับเล็กๆซ่อนอยู่