ศิลา วารี ภูผาและสายน้ำ

โครงการศานติคีรี (Santikhiri Estate) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนภูเขาหินปูน บ้านต่างๆในโครงการนี้จึงมีมุมมองสู่ชายทะเลและเกาะน้อยใหญ่ต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง