ดอกไม้ไหว

ตาเสือ/Coreopsis/Plains Coreopsis/Plains Tickseed  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coreopsis tinctoria Nutt. วงศ์ : Asteraceae ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น ความสูง :  0.30 – 1.20 เมตร มีทั้งต้นเตี้ยและต้นสูง ใบ : รูปแถบแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักเว้าลึกแบบขนนก 1 – 2 ชั้น ดอก : ชั้นเดียวและกึ่งซ้อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 5 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 20 – 45 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปไข่กลับปลายหยัก 3 หยัก กลีบดอกสีเหลืองทอง โคนกลีบสีน้ำตาลเข้มตัดกัน กลีบดอกวงในสีน้ำตาลรูปหลอด เมล็ด : มี 2 ปีก เปลือกหุ้มเมล็ดแข็งและหนา […]