สาหร่ายญี่ปุ่น

Diamond Milfoil/Parrot Feather/Water Milfoil ชื่อวิทยาศาสตร์: Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verde วงศ์: Haloragaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ความสูง: เจริญเป็นกลุ่มสูง 15 – 20 เซนติเมตร ใบ: แตกเป็นเส้นฝอยรอบกิ่ง ยาว 1 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน ถ้าปลูกในที่แสงแดดรำไร ต้นจะยืดยาวไม่เป็นพุ่มแน่น ดอก: ดอกแยกเพศ ออกตามซอกใบ แต่มักไม่พบ ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-30 ซม. แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เป็นวัชพืชที่ร้ายแรง ปัจจุบันนิยมปลูกในภาชนะขนาดเล็ก เมื่อมีหยดน้ำเกาะที่ปลายใบจะดูสวยงาม