[DIY] Wall plants สวนกรอบรูป

สวนกรอบรูป ไอเดียช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านและคอนโด ไม่ว่าจะติดนำไปติดที่ผนัง หรือจะวางตกแต่งในห้องต่างๆ ก็สามารถโยกยายปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว