‘สมมติ & the OBJECT’ – พื้นที่ความจริงบนสิ่งสมมุติ

“เพราะการอ่านเป็นเรื่อง…สมมุติ” ที่มาของชื่อสำนักพิมพ์ สมมติ & the OBJECT ก่อนต่อยอดมาเป็นแนวคิดในการสร้างพื้นที่เล็กๆ ให้คนอ่านและคนทำหนังสือได้มาพบปะกัน