ปล่อยให้ความรัก อุ้มชูวัฒนธรรม บ้านแสนรักของ Mr. Nithakong Somsanit

ตระกูลของผมเป็นชาววังมาแต่ดั้งเดิม ทำให้งานศิลปะแบบลาวทุกอย่างอยู่ในสายเลือดแม้จะไปอยู่ต่างประเทศนานกว่า 50 ปี แต่ก็อยากกลับมาสืบทอดมรดกของบ้านเมืองเช่น การทำหัวโขน การจัดดอกไม้ งานฝีมือ ดนตรี ซึ่งถือเป็นการศึกษาที่ครอบครัวให้ไว้