ศรีสยาม

เต่าร้างหนูใบติด/Hooker’s Sugar Palm/Hooker’s Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga hookeriana (Becc.) Whitm. ชื่อพ้อง Didymosperma caudata ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร กอแน่นทึบ ใบ: มีจำนวนมาก ใบรูปขนนก แต่ไม่แตกเป็นใบย่อย ทางใบยาว 80 เซนติเมตร ปลายใบหยัก เว้าตื้นคล้ายครีบปลา สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบมีนวลสีขาวเด่นชัด ช่อดอก:ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ น้ำ: ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – […]