PM 2.5 กับการแก้ปัญหาในบ้าน : วิธีเลือกเครื่องฟอกอากาศ

การเลือกเครื่องฟอกอากาศ ที่ดีและมีประสิทธิภาพมาใช้งานในบ้าน มีหลักในการพิจารณาง่ายๆ ด้วยกันในการเลือกซื้อ สามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้