เขียวหมื่นปี/The Chinese Evergreen

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaonema spp. and hybrid วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 20 – 50 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นกลมเห็นข้อปล้องชัดเจน รากออกตามข้อ ทุกส่วนอวบน้ำ เมื่ออายุมากขึ้นมักทิ้งใบล่าง ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบมีหลายแบบ ทั้งรูปรี รูปไข่ รูปรีแกมรูปขอบขนาน และรูปแถบ ปัจจุบันมีทั้งชนิดแท้และลูกผสมที่ปรับปรุงพันธุ์ให้มีลวดลายและสีสันแปลกตาขึ้น ทั้งสีส้ม แดง ชมพู เหลือง ดอก: ออกเป็นช่อเชิงลดมีกาบที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ผล: สดมีเนื้อ ทรงรี เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้ม ขาว หรือเหลือง ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ ภายในมี 1 เมล็ด อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: รำไร ชอบความชื้นสูง ขยายพันธุ์: แยกหน่อ ปักชำ เพาะเมล็ด […]