ส่งความรู้ สร้างความสุข เพราะการอ่านคือพื้นฐานการเรียนรู้

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)เปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี4” ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทยรักการอ่าน เครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต