CORO FIELD – สมาร์ทฟาร์มเมล่อนสุดชิคกลิ่นอายญี่ปุ่นที่สวนผึ้ง

CORO FIELD ฟาร์มเมล่อนในจังหวัดราชบุรี แหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรให้คนรุ่นใหม่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนว Lifestyle Farming รูปแบบใหม่

CORO FIELD ไลฟ์สไตล์ฟาร์มมิ่งไอเดียสดใหม่กลิ่นอายญี่ปุ่น

ไลฟ์สไตล์ฟาร์มมิ่งกลิ่นอายญี่ปุ่น ที่ชวนคุณไปเรียนรู้ทุกกระบวนการของการทำสวนเมล่อน ที่สวนผึ้ง ราชบุรี