7 พืชระยะสั้น ปลูกง่าย เพิ่มรายได้ให้ตัวเอง

ถ้าพืชผักที่กินอยู่ทุกวัน จะมาสร้างรายได้ให้แก่คุณ และสามารถปลูกได้ในพื้นที่บริเวณบ้าน บ้านและสวนขอแนะนำ 7 พืชระยะสั้น ที่ปลูกได้ง่าย นำไปขายเพิ่มรายได้