สุดฝีมือเพื่อพ่อ : สถาปัตยกรรม พระเมรุมาศ – พระเมรุ – เมรุ

การสร้าง “พระเมรุมาศ” ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสร้างขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า กษัตริย์ซึ่งดำรงสถานะเป็น“เทวราชา”จะกลับคืนสู่สวรรค์บนเขาพระสุเมรุหลังจากสวรรคต