สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “บ้าน”

เมื่อถึงวัยและช่วงเวลาของการมีครอบครัว การมีบ้านหลังแรกก็เป็นเหมือนแบบฝึกหัดอีกบทของชีวิต จากที่เคยมีคนดูแลให้ทุกอย่าง กลับกลายเป็นผู้ดูแลครอบครัวเองบ้าง